ผสานแนวคิดคนรุ่นใหม่ เปิดตัวบริษัท พัฒนาชาติ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) มุ่งพัฒนาและส่งเสริม กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนด้วยเทคโนโลยี ผนึกกำลังหน่วยงานรัฐและเอกชน ขับเคลื่อนพลังความหลากหลายสู่ความยั่งยืน คิกออฟโปรเจกต์ “นางเลิ้ง รันนิ่ง 2018” พร้อมจับมือกรมการพัฒนาชุมชน เปิดตัวแบรนด์ Yenjai (เย็นใจ) ยกระดับสินค้าชุมชนสู่สินค้าระดับพรีเมียม

นายเอกชัย ล้อเจริญวัฒนะชัย ประธานโครงการ Community Hive บริษัท พัฒนาชาติ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) เปิดเผยว่า “บริษัท พัฒนาชาติฯ เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่แต่ละคนมีธุรกิจเป็นของตัวเอง แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ อยากจะทำอะไรเพื่อสังคม ผู้บริหารบางคนเป็นเจ้าของบริษัทเทคโนโลยี บางคนเคยทำงานกับชุมชนอยู่แล้ว แต่ละคนมีทักษะในแต่ละด้านที่แตกต่างกันไป

เราจึงนำประสบการณ์ตรงนี้มาประสานความร่วมมือกัน และก่อตั้งเป็นบริษัท ซึ่งเหมือนกับ (คอมมูนิตี้ ไฮว์ฟ) Community Hive ที่เป็นศูนย์กลางการทำกิจกรรม ท่องเที่ยว และพักผ่อนของคนเมืองและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใจกลางเมือง”

พัฒนาชาติ วิสาหกิจเพื่อชุมชน
พัฒนาชาติ วิสาหกิจเพื่อชุมชน

ด้าน นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า การจะพัฒนาชุมชนหนึ่งๆ ได้นั้น สามารถทำได้ด้วยการสร้าง 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่การสร้างชุมชนให้เข็มแข็ง และการสร้างรากฐานเศรษฐกิจให้มั่นคง ซึ่งการทำให้ชุมชนเข้มแข็ง รูปแบบการทำงานจะมีการพัฒนาผู้นำท้องถิ่นที่ต้องรู้ข้อมูลทุกอย่างในชุมชน และสามารถนำไปเผยแพร่ประชุมร่วมกับกลุ่มอื่นได้ทันที

พัฒนาชาติ นางเลิ้ง
พัฒนาชาติ นางเลิ้ง

บริษัท พัฒนาชาติ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จึงถือเป็นมิติใหม่ของการขับเคลื่อนสังคม ด้วยการพัฒนาส่งเสริมสินค้าและกิจกรรมชุมชน โดยระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

ขอมูลจาก : thairath.co.th